Objednajte si AQUAOS  

Kalcium a vitamín D3

 • Kalcium ako anorganická zložka kostí a zubov
  je životne dôležitým minerálom. Okrem jeho
  podielu na štruktúre kostnej hmoty má
  v organizme aj iné dôležité funkcie,
  napr. prenos nervových vzruchov do svalových
  vlákien, svalové sťahy, zrážanie krvi.
   
 • Príjem kalcia je ideálne podporiť príjmom
  vitamínu D, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri
  jeho vstrebávaní. Okrem toho má vitamín D
  v organizme veľa iných pozitívnych účinkov,
  podieľa sa na regulácii metabolizmu kalcia
  a fosforu, posilňuje imunitný systém a iné.
   
 • Pravidelný príjem kalcia a vitamínu D je
  nevyhnutný v detstve a v mladosti pri vývoji
  kostí, ale aj v staršom veku, keď dochádza
  k ubúdaniu kalcia z kostnej hmoty,
  k tzv. rednutiu kostí a zvyšuje sa riziko
  zlomenín.
   
 • Prirodzená cesta príjmu kalcia je zo stravy
  (mliečne výrobky, zelenina...) a minerálnych
  vôd. Vitamín D sa tvorí v koži pôsobením
  slnečného žiarenia a v menšej miere je
  zastúpený v strave.
   
 • Nealkoholický nápoj AQUAOS je prirodzeným
  zdrojom kalcia a vitamínu D.

   
 • Katióny Ca2+ sú 444mg/l
   
 • Výživové údaje na 100ml nápoja:
  Vitamín D: 1µg, 20% RP*.
  *RP = denné referenčné príjmy vitamínov (dospelí)

© 2022 AQUAOS trade, s.r.o. Všetky práva vyhradené.